Czy Twoja firma zmaga się z brakami kadrowymi w magazynie? Jak zadbać o komfort pracowników i stworzyć przyjazne stanowisko pracy?