Rozmowa ze specjalistą – Przepisy BHP stanowisk pakowania i oświetlenie magazynowe vs. wydajność pracy.